Träningarna i höst

Eftersom alla varit mycket nöjda med vårens träningsupplägg kommer vi erbjuda nuvarande tränare i dressyr och hoppning att vara kvar. Vi  hoppas snart ha avtal klara med respektive tränare.

Det betyder att Anna-Karin Fröhlich kommer att träna hoppning, Jenny Jönsson och Christina Berg dressyr och Cicci Qvarnström tömkörning. 

Två nyheter

Betalning av träningar kommer att gå genom ridklubben, för medlemmen är enda skillnaden att det är klubben som får räkning av tränaren och vi fakturerar sedan varje enskild medlem.

Dessutom kommer klubben att ta ut en mindre avgift av respektive tränare för nyttjandet av våra ridhus och ridbanor. Denna avgift ska inte förväxlas med anläggningsavgiften som var och en betalar.

Det är en hyra som tränaren, som är egen företagare, får betala för att använda klubbens ridbanor till sina träningar. T.ex. om en tränare har åtta ekipage under en dag kommer denne faktureras 200 kr  i hyra för att använda klubbens anläggning för att bedriva sin verksamhet. Avgiften baseras på antalet tränande ekipage, inte på tiden som ridhus eller ridbanor används.

Om tränaren väljer att öka träningskostnaden med motsvarande belopp är det tränarens eget beslut och inget som styrelsen kan ha några synpunkter på.

Prior to www.topspying.com/hack-someones-whatsapp-read-chat-messages/ how to hack someones whatsapp messenger installing version 8 you are required to completely remove parallels desktop 7

Kommentarer inaktiverade.