Resultat KM 2017

KLUBBMÄSTARE 2017

Hoppning Junior – Linnea Wastegren

Hoppning Senior – Anny Bäck 

Dressyr Junior – Emma Österlund

Dressyr Senior – Cecilia Lodelius

Resultat klubbhoppning 26 mars-17

40 cm CR
Ella Dennis (junior)-Skuggan   0 fel
Filippa Eliasson (junior)- Kludden   Ute

50 cm CR
Ella Dennis (junior)-Skuggan   0 fel
Maria W-Carlsson(senior)-Le Bon   0 fel
Fanny Freiman(senior)-Wilma   0 fel
Emma Österlund (junior)-Mezzi   0 fel
Menike Carlsson (senior)-Wolga   0 fel
Fanny Roos (junior)-Delight   0 fel
Menike Carlsson(senior)-BlueBerry   4 fel
Emilia Lundberg (junior)-Delight   4 fel
Malin Bengtsson (senior)-Fridolf   4 fel

60 cm CR
Frida Käll (junior)-Tullamore   0 fel
Jessica Nyman (senior)-Bizzy   0 fel
Emma Wilen (junior)-Kludden   4 fel
Lena Rolfsson (senior)-Locka   4 fel
Alva Andersson (junior)-Wille   12 fel
Malin Bengtsson (senior)-Fridolf   16 fel

 70 cm CR
Clara Johansson (junior)-Harry   0 fel
Alva Andersson (junior)-Wille   0 fel
Emma Wilen (junior)-Kludden   4 fel
Milott Salomonsson (senior)-Coco   4 fel

70 cm TID
1. Linnea Wastegren (junior)-Boylesboy  0 / 0  35,2 sek.
2. Malva Lind (junior)-Silke   12 fel

80 cm CR
Clara Johansson (junior)-Harry   0 fel
Johanna Larsson (senior)-Connell   0 fel

80 cm TID
1. Linnea Wastegren (junior)-Boyleboy   0 / 4   32,0 sek
2. Malva Lind (junior)-Silke   0 /4   45,6 sek
3. Milott Salomonsson (senior)-Coco   8 fel

90 cm TID
1. Malva Lind (junior)-Hilda   0 / 0   37,4 sek
2. Wilma Nennesson (junior)-Konrad   0 / 4   37,1 sek

100 cm TID
1. Malva Lind (junior)-Hilda   0 / 0  38,0 sek
2. Wilma Nennesson (junior)-Konrad   0 / 8   43,4 sek

Resultat klubbdressyren 23 april 2017
LC:1 Senior
1. Cecilia Lodelius-Challe  63,9%
2. Anny Bäck-Dilly  61,5%
3. Marie Högberg-Mary  58,7%
4. Alma Gustafsson-Delight  56,9%

LB:1 Senior & Junior
1. Cecilia Lodelius-Challe  63,5%
2. Mathilda Ramberg-Red Ocean  61,8%
3. Emma Grönvall-Pecinas Penny  61,6%
4. Anny Bäck-Dilly  59,2%
5. Jessica Nyman-Bizzy  58,7%
5. Menike Carlsson-Blueberry  58,7%
7. Marie Högberg-Mary  51,4%
8. Alma Gustafsson-Delight  utgått

LA:1 Junior
1. Mathilda Ramberg-Red Ocean  61,2%
2. Emma Grönvall-Pecinas Penny  57,2%

Resultat klubbhoppning 17 september-17
40cm Clear Round
1. Filippa Eliasson – Flash                                                              0 fel
1. Maja Bengtsson –  Delight                                                         0 fel
1. Ella Dennis – Skuggan                                                                0 fel
2. Madde Backlund – Flash                                                           4 fel

50cm Clear Round
1. Emma Gustafsson – Mary                                                         0 fel
1. Ella Dennis – Skuggan                                                                0 fel
1. Ebba Lindholm – Komtesse                                                      0 fel
2. Emma Österlund – Traveller                                                    4 fel
2. Madde Backlund – Flash                                                           4 fel
2. Lena Rolfsson – Zahara                                                             4 fel
2. Stina Nyberg – Skuggan                                                            4 fel
3. Linnea Lepsenyi – Senorita II                                                   ute.

60cm Tid
1. Emma Wilén – Tullamore                                                         0+4 fel  41,2sek

60cm Clear Round
1. Emilia Lundbergh – Delight                                                      0 fel
1. Fanny Roos – Traveller                                                              0 fel
1. Lena Rolfsson – Zahara                                                             0 fel
2 Ebba Lindholm – Komtesse                                                       4 fel
3. Linnea Lepsenyi – Senorita II                                                   ute.

70cm Tid
1. Emma Wilén – Tullamore                                                        0+0 fel 40,6sek
2. Anny Bäck – Dilly                                                                       0+0 fel 43,4sek

70cm Clear Round
1. Emilia Lundbergh – Delight                                                      0 fel
2. Fanny Roos – Traveller                                                             4 fel

80cm Tid
1. Linnea Wastegren – Boyles Boy                                             0+0 fel 35,6sek
2. Anny Bäck – Dilly                                                                      4 fel

80cm Clear Round
1. Matilda Wallis – C Royal King                                                  0 fel
2. Clara Johansson – Dilly                                                             4 fel
3. Idun Wahlgren – Bizzy                                                              ute.

90cm Tid
1. Linnea Wastegren – Boyles Boy                                             0+4 fel 45,7sek
2. Cessan Lodelius – Challe                                                         0+8 fel 33,4sek

90cm Clear Round
1. Idun Wahlgren – Sigge                                                          0 fel
2. Matilda Wallis – C Royal King                                               4 fel
3. Idun Walgren – Bizzy                                                             8 fel

Resultat klubbdressyren 15 oktober 2017
Märke 1
Allis Wallis-Sack      41 p

Märke 2
Molly Österlund-Ozzy   45 p

LC:1 (junior)
Emma Österlund-Mezzi    60,9%

LC:1 (senior)
1. Cecilia Lodelius-Bon Chance    66,29%
2. Anny Bäck-Delight   62,59%
3. Alma Gustafsson-Kludden   59,07%
4. Marie Högberg-Mary   57,59%

LB:1 (junior)
Matilda Wallis-C Royal King   58,39%

LB:1 (senior)
1. Cecilia Lodelius-Bon Chance   66,78%
2. Anny Bäck-Delight   61,42%
3. Alma Gustafsson-Kludden   56,78%
4. Marie Högberg-Mary  55% 

Resultat klubbhoppning 12 november-17
40cm Clear round
1. Stina Nyberg – Skuggan                                                               0 fel
1. Filippa Eliasson – Delight                                                             0 fel
1. Emmy Åhman – Skuggan                                                             0 fel

50cm Clear round
1. Ella Dennis – Flash                                                                        0 fel
1. Filippa Eliasson – Delight                                                            0 fel
1. Lovisa Vigstrand – Mary                                                              0 fel
1. Stina Nyberg – Skuggan                                                               0 fel
1. Maja Bengtsson – Delight                                                           0 fel

60cm Clear round
1. Ebba Lindholm – Komtesse                                                        0 fel
2. Ebba Lindholm – Komtesse                                                        4 fel
2. Ella Dennis – Flash                                                                       4 fel
3. Emma Gustafsson – Traveller                                                    4 fel

60cm+70cm Tid
1. Clara Johansson – Challe                                                              0 fel tid 24,1 sek
2. Anny Bäck – Dilly                                                                            0 fel tid 31,7 sek
3. Emilia Lundberg – Tullamore                                                       0 fel tid 33,3 sek
4. Emma Wilen – Tullamore                                                             0+4 fel
5. Emma Wilen – Tullamore                                                             4 fel
5. Fanny Roos – Traveller                                                                  4 fel

70cm Clear round
1. Mariette Bergholm – Flash                                                           4 fel

80cm Tid
1. Linnea Wastegren – Boyles Boy                                                   0 fel tid 27 sek
2. Clara Johansson – Challe                                                               0+4 fel
3. Fanny Roos – Traveller                                                                  4 fel
3. Anny Bäck – Dilly                                                                            4 fel

90cm+100cm+110cm Tid
1. Alma Smedberg – Åke                                                                   0 fel tid 33,9
2. Linnea Wastegren – Boyles Boy                                                  4 fel
2. Alma Smedberg – Åke                                                                   4 fel

Resultat klubbdressyren 10 december 2017
Märke 1
Matilda Backlund-Vanessa   Godkänd ritt
Allis Wallis-Skuggan  Godkänd ritt

Märke 2
Molly Österlund-Ozzy  Godkänd ritt

LC:1
1. Emma Österlund-Mezzi  61,66%   junior
2. Emma Larsson-Kludden  61,29%  junior
3. Marie Högberg-Tullamore 59,07%   senior

LB:1
1. Emma Larsson-Kludden  64,10%   junior
2. Anny Bäck-Bamse   60,17%   senior
3. Emma Österlund-Mezzi   59,64%   junior
4. Marie Högberg-Tullamore   57,67%   senior

LA:1
1. Anny Bäck-Bamse   54,30%    senior