Tävling

Hopptävling

 Många tävlingar på olika nivåer

Klubben arrangerar varje år flertalet tävlingar. Under inomhussäsongen både regionala och lokala tävlingar. Den stora utomhusbanan som har en bank är lite speciellt utformad då den inte har en rektangulär form. 
Under 2012 investerade klubben i ett helt nytt underlag av fibersand på utebanan och tillhörande framhoppning. Detta har betytt att tävlingsplatsen ökat sin attraktionskraft. Här anordnas flera tävlingar på nationell, regional och lokal nivå.