Utbildningsplan Ridskola

Denna utbildningsplan gäller för ridskolan vid Älmhult Linnébygdens Ridklubb från och med höstterminen 2013. Utbildningsplan RidskolanRidskola_grön

Syftet med utbildningsplanen är att beskriva:

  • ·         Modell för ridelevens personliga utveckling
  • ·         Varje utbildningsnivås innehåll
  • ·         Former för undervisning
  • ·         Ridelevens förberedelser och utrustning 

Ridskolans utbildningsmodell följer Stockholm Läns Ridsportförbunds barnmärken samt Svenska Ridsportförbundets Ryttarmärken.

Dessa två system bildar tillsammans tolv utbildningsnivåer. När respektive nivå är avklarad kan rideleven köpa ett metallmärke som ett bevis för uppnådd färdighetsnivå.

Som ett integrerat och parallellt spår i utbildningsplanen finns Svenska Ridsportförbundets Talangutvecklingsnivå 1 och 2. 

Strukturen är uppbyggd kring befintliga system och riktlinjer från Svenska Ridsportförbundet. Modellen syftar till att kunna skapa sig en god grund för rideleven i sin ridning och hästkunskap för att; kunna motionera på sin fritid under trevliga former, tävla på önskvärd nivå alternativt att söka vidare till utbildningar i hästnäringen. Vid byte av ridskola så blir det enkelt för rideleven att beskriva sin färdighet.

In addition, they should recognize essay online that social entrepreneurship, especially at the beginning, can be a lonely pursuit and require much, much more than 40 hours/week