Priser och villkor

Här anmäler du dig till höstterminen 2019    Anmälningsblankett Ridskola 

Villkor gällande Ridskolan from 1 januari 2019.
Villkoren gäller Dig som deltar i Ridskolans verksamhet. När du bokar dig för ridlektion i Ridskolans regi skriver du under och godkänner dessa villkor, vilket räknas som ett avtal mellan dig som ridelev och Ridskolan. Minderårigas bokningar görs av målsman.

Avtal och avtalstid
Vid bokning av ridlektion i ridskolans regi binder rideleven sig för en termin. Bokning av privatlektion är bindande och gäller per bokning. Nya ridelever får prova att delta i verksamheten tre gånger utan förpliktelser till bindning vilket innebär att den endast betalar för provtillfällena och medlemskap. Dock ska ridskolan få en skriftlig avbokning innan det fjärde ridtillfället för att detta undantag ska gälla. För att få ingå avtal som ridelev på ridskolan ska medlemskap lösas i Älmhult Linnébygdens Ridklubb.

Fakturering
Fakturering sker tre gånger per termin. Fakturorna förfaller innan första ridlektionen genomförs. Om rideleven inte fullgör sina betalningar i tid anses det som ett avtalsbrott vilket gör att ridskolan inte erbjuder ny plats i ridgrupp. Om rideleven inte betalar i tid debiteras en påminnelseavgift.Fakturorna distribueras per mejl. Den ridelev som vill ha en pappersfaktura ska kryssa i det vid terminsbokning och debiteras 50 kr/faktura.

Månadsfakturering
Kan bara väljas om två eller fler i samma familj rider på lektion.
Ange önskemål om månadsfakturering vid anmälan.

Återbud till ridlektion
Återbud lämnas till ridskolan per telefon eller mejl. Inga igenridningar kommer att ske från och med VT-19, däremot kan man sälja sin ridlektion till annan ridande elev på ridskolan. Du som köper ridlektion får endast köpa på samma nivå eller lägre än din ordinarie ridgrupp.
Återbud till bokad privatlektion ska göras senast kl 8.00 samma dag annars debiteras beloppet.
Vid sjukdom får rideleven pengarna tillbaka för missade tillfällen om den lämnar kopia på läkarintyg.

 

Priser 

Typ av undervisning Pris junior Pris senior
Ridundervisning (45+45) 195 kr 220 kr
Ridlekis (30+30) 135 kr
Specialgrupp (105min) 310 kr 335 kr
Avdrag 60 kr om man har egen häst.

Privatlektion (45 min)
Privatlektion (45 min 2 pers)
Privatlektion (30 min)
Privatlektion (30 min 2 pers)

 

365 kr
325 kr / pers

 

 

390 kr
300 kr / pers
245 kr
200 kr / pers

Termin
Ridskolan startar måndagen den 19 aug-19 och slutar lördagen den 21 dec-19. Ridskolan genomför ej ordinarie ridlektioner den 14 sept pga hingstpremiering (denna lektion är flyttad till söndagen den 15 sept) & lördagen den 2 nov pga helgdag.

Varmt välkomna till en ny termin!

Småhästridning (för barn mellan 2-5 år)
Anmälan för varje gång till ridskolan, tel 0476-71446.

Barnkalas
För mer info om våra barnkalas gå in på fliken ”Aktiviteter” Ungdomsektionens aktiviteter.