Priser och villkor

Här anmäler du dig till höstterminen 2017  Anmälningsblankett Ridskola 

Villkor gällande Ridskolan from 1 januari 2017.

Villkoren gäller Dig som deltar i Ridskolans verksamhet. När du bokar dig för ridlektion i Ridskolans regi skriver du under och godkänner dessa villkor, vilket räknas som ett avtal mellan dig som ridelev och Ridskolan. Minderårigas bokningar görs av målsman.

Avtal och avtalstid

Vid bokning av ridlektion i ridskolans regi binder rideleven sig för en termin. Bokning av privatlektion är bindande och gäller per bokning. Nya ridelever får prova att delta i verksamheten tre gånger utan förpliktelser till bindning vilket innebär att den endast betalar för provtillfällena och medlemskap. Dock ska ridskolan få en skriftlig avbokning innan det fjärde ridtillfället för att detta undantag ska gälla. För att få ingå avtal som ridelev på ridskolan ska medlemskap lösas i Älmhult Linnébygdens Ridklubb.

Fakturering

Fakturering sker två gånger per termin. Fakturorna förfaller innan första ridlektionen genomförs. Om rideleven inte fullgör sina betalningar i tid anses det som ett avtalsbrott vilket gör att ridskolan inte erbjuder ny plats i ridgrupp. Om rideleven inte betalar i tid debiteras en påminnelseavgift.Fakturorna distribueras per mejl. Den ridelev som vill ha en pappersfaktura ska kryssa i det vid terminsbokning och debiteras 50 kr/faktura.

Månadsfakturering

Ridskolan erbjuder olika paket för våra ridelever som ger möjlighet till månadsfakturering. Prata med er ridlärare eller se på vår hemsida. Ange önskemål om månadsfakturering vid anmälan.

Återbud till ridlektion

Återbud lämnas till ridskolan per telefon eller mejl. För att rideleven ska få rida igen missad ridlektion ska återbudet vara lämnat senast kl. 13:00 samma dag. För lunchgrupper & lördagar ska återbudet vara lämnat innan kl 8.00 samma dag. Vid sjukdom får rideleven pengarna tillbaka för missade tillfällen om den lämnar kopia på läkarintyg.

Igenridning

Ridelever med godkända återbud kan ta igen sin missade lektion. Igenridning sker i mån av plats i befintliga grupper på lämplig nivå, samma eller lägre. Igenridningen är personlig och kan ej överlåtas på annan individ. Varje ridelev kan max göra tre igenridningar per termin och ska ske inom fyra veckor från det avbokade tillfället. Varje termin återställs all igenridning. Avbokad igenridning anses vara förbrukad. Igenridningar kan ej bokas under terminens första eller sista vecka.

Priser 

Typ av undervisning Pris junior Pris senior
Ridundervisning (45+45) 165 kr 190 kr
Ridlekis (30+30) 115 kr
Specialgrupp (105min) 275 kr 300 kr
Privatlektion (45 min) 360 kr 385 kr

Termin

Ridskolan startar den 9 jan-17 och slutar lördagen den 17 juni. Ridskolan genomför ej ordinarie ridlektioner 14-17 april pga påskhelgen, 29-30 april & 1 maj pga tävling, 25 maj pga Kristihimmelfärdsdag, 6 juni pga nationaldag.

Varmt välkomna till en ny termin!

Småhästridning (för barn mellan 2-5 år)
Anmälan för varje gång till ridskolan, tel 0476-71446.

Barnkalas
Vi hjälper dig att fixa barnkalas, bokning sker genom ridskolan. 100 kr (endast ridning, fika tar man med själv till vår cafeteria) resp 120 kr (ridning, korv med bröd, glasspinne och en liten godispåse).
Kontakta oss för mera information, tel 0476-71446.