Priser och villkor

Här anmäler du dig till vårterminen 2018  Anmälningsblankett vt-18

Villkor gällande Ridskolan from 1 november 2017.
Villkoren gäller Dig som deltar i Ridskolans verksamhet. När du bokar dig för ridlektion i Ridskolans regi skriver du under och godkänner dessa villkor, vilket räknas som ett avtal mellan dig som ridelev och Ridskolan. Minderårigas bokningar görs av målsman.

Avtal och avtalstid
Vid bokning av ridlektion i ridskolans regi binder rideleven sig för en termin. Bokning av privatlektion är bindande och gäller per bokning. Nya ridelever får prova att delta i verksamheten tre gånger utan förpliktelser till bindning vilket innebär att den endast betalar för provtillfällena och medlemskap. Dock ska ridskolan få en skriftlig avbokning innan det fjärde ridtillfället för att detta undantag ska gälla. För att få ingå avtal som ridelev på ridskolan ska medlemskap lösas i Älmhult Linnébygdens Ridklubb.

Fakturering
Fakturering sker tre gånger per termin. Fakturorna förfaller innan första ridlektionen genomförs. Om rideleven inte fullgör sina betalningar i tid anses det som ett avtalsbrott vilket gör att ridskolan inte erbjuder ny plats i ridgrupp. Om rideleven inte betalar i tid debiteras en påminnelseavgift.Fakturorna distribueras per mejl. Den ridelev som vill ha en pappersfaktura ska kryssa i det vid terminsbokning och debiteras 50 kr/faktura.

Månadsfakturering
Ridskolan erbjuder olika paket för våra ridelever som ger möjlighet till månadsfakturering. Prata med er ridlärare eller se på vår hemsida. Ange önskemål om månadsfakturering vid anmälan.

Återbud till ridlektion
Återbud lämnas till ridskolan per telefon eller mejl. För att rideleven ska få rida igen missad ridlektion ska återbudet vara lämnat senast kl. 13:00 samma dag. För lunchgrupper & lördagar ska återbudet vara lämnat innan kl 8.00 samma dag. Vid sjukdom får rideleven pengarna tillbaka för missade tillfällen om den lämnar kopia på läkarintyg.

Igenridning
Ridelever med godkända återbud kan ta igen sin missade lektion. Igenridning sker i mån av plats i befintliga grupper på lämplig nivå, samma eller lägre. Igenridningen är personlig och kan ej överlåtas på annan individ. Varje ridelev kan max göra tre igenridningar per termin och ska ske inom fyra veckor från det avbokade tillfället. Varje termin återställs all igenridning. Avbokad igenridning anses vara förbrukad. Igenridningar kan ej bokas under terminens första eller sista vecka.

Priser 

Typ av undervisning Pris junior Pris senior
Ridundervisning (45+45) 170 kr 195 kr
Ridlekis (30+30) 118 kr
Specialgrupp (105min) 285 kr 310 kr
Privatlektion (45 min) 365 kr 390 kr

Termin
Ridskolan startar måndagen den 8 jan-18 och slutar lördagen den 16 jun-18. Ridskolan genomför ej ordinarie ridlektioner den 3 feb på grund av tävling, den 30, 31 mars & den 2 april på grund av påsken, 28 april på grund av tävling, 1 maj, 10 maj eller 6 juni på grund av helgdag.

Varmt välkomna till en ny termin!

Småhästridning!
Tisdagen den 3 april startar vi upp vår populära småhästridning för barn mellan 2-5 år & som inte rider i vår ordinarie verksamhet.
Vi pysslar med våra små ponnysar för att därefter rida en liten runda i skogen.
Aktiviteten genomförs varje tisdag kl 15.00-16.00, förälder eller annan vuxen måste närvara.(en förälder/ barn)
Anmälan sker till varje tillfälle senast kl 12.00 samma dag, antingen per telefon 0476-71446 eller via mail till mia.larsson@alirk.se
Betalning sker vid varje tillfälle, antingen kontant eller med swish. 80 kr/ tillfälle.

Välkomna!

Barnkalas
Vi hjälper dig att fixa barnkalas, bokning sker genom ridskolan.
Bokningsbara datum för vårterminen 2018 är lördagar jämn vecka.
120 kr (endast ridning, fika tar man med själv till vår cafeteria) resp 140 kr (ridning, korv med bröd, glasspinne och en liten godispåse).
Kontakta oss för mera information, tel 0476-71446.

 

Viele https://www.schreib-essay.com/seminararbeit/ haben sogar irgendetwas für schule halbwegs brauchbares studiert