Priser och villkor

Här anmäler du dig till höstterminen 2018    Anmälningsblankett Ridskola 

Villkor gällande Ridskolan from 1 januari 2018.
Villkoren gäller Dig som deltar i Ridskolans verksamhet. När du bokar dig för ridlektion i Ridskolans regi skriver du under och godkänner dessa villkor, vilket räknas som ett avtal mellan dig som ridelev och Ridskolan. Minderårigas bokningar görs av målsman.

Avtal och avtalstid
Vid bokning av ridlektion i ridskolans regi binder rideleven sig för en termin. Bokning av privatlektion är bindande och gäller per bokning. Nya ridelever får prova att delta i verksamheten tre gånger utan förpliktelser till bindning vilket innebär att den endast betalar för provtillfällena och medlemskap. Dock ska ridskolan få en skriftlig avbokning innan det fjärde ridtillfället för att detta undantag ska gälla. För att få ingå avtal som ridelev på ridskolan ska medlemskap lösas i Älmhult Linnébygdens Ridklubb.

Fakturering
Fakturering sker tre gånger per termin. Fakturorna förfaller innan första ridlektionen genomförs. Om rideleven inte fullgör sina betalningar i tid anses det som ett avtalsbrott vilket gör att ridskolan inte erbjuder ny plats i ridgrupp. Om rideleven inte betalar i tid debiteras en påminnelseavgift.Fakturorna distribueras per mejl. Den ridelev som vill ha en pappersfaktura ska kryssa i det vid terminsbokning och debiteras 50 kr/faktura.

Månadsfakturering
Kan bara väljas om två eller fler i samma familj rider på lektion. 
Ange önskemål om månadsfakturering vid anmälan.

Återbud till ridlektion
Återbud lämnas till ridskolan per telefon eller mejl. För att rideleven ska få rida igen missad ridlektion ska återbudet vara lämnat senast kl. 13:00 samma dag. För lunchgrupper & lördagar ska återbudet vara lämnat innan kl 8.00 samma dag.
Återbud till bokad privatlektion ska göras senast kl 8.00 samma dag annars debiteras beloppet.
Vid sjukdom får rideleven pengarna tillbaka för missade tillfällen om den lämnar kopia på läkarintyg.

Igenridning
Ridelever med godkända återbud kan ta igen sin missade lektion. Igenridning sker i mån av plats i befintliga grupper på lämplig nivå, samma eller lägre. Igenridningen är personlig och kan ej överlåtas på annan individ. Varje ridelev kan max göra tre igenridningar per termin och ska ske inom fyra veckor från det avbokade tillfället. Varje termin återställs all igenridning. Avbokad igenridning anses vara förbrukad. Igenridningar kan ej bokas under terminens första eller sista vecka.

Priser 

Typ av undervisning Pris junior Pris senior
Ridundervisning (45+45) 170 kr 195 kr
Ridlekis (30+30) 118 kr
Specialgrupp (105min) 285 kr 310 kr

Avdrag 60 kr om man har egen häst.

Privatlektion (45 min)
Privatlektion (45 min 2 pers)
Privatlektion (30 min)
Privatlektion (30 min 2 pers)

 

365 kr
325 kr / pers

 

390 kr
300 kr / pers
245 kr
200 kr / pers

Termin
Ridskolan startar måndagen den 20 aug-18 och slutar lördagen den 22 dec-18. Ridskolan genomför ej ordinarie ridlektioner den 15 sept på grund av hingstpremiering, (denna dag ersätts med söndagen den 16 sept). 3 november på grund av helgdag.

Varmt välkomna till en ny termin!

Småhästridning (för barn mellan 2-5 år)
Anmälan för varje gång till ridskolan, tel 0476-71446.

Barnkalas
För mer info om våra barnkalas gå in på fliken ”Aktiviteter” Ungdomsektionens aktiviteter.