Stallelev

Stallelev

Förkrav:

Tagit ryttarmärke 2 & ingår i ridskolans ordinarie verksamhet.

Utbildning:

Stalleleverna har ett utbildningstillfälle varannan vecka under ridskolans ordinarie verksamhetsveckor. Varje utbildningstillfälle består av 45 minuters teori samt 45 minuters färdighetsträning. Utbildningen hålls av ridskolan. 

Uppgifter

Stallelever deltar en dag varje vecka under ridskolans ordinarie verksamhetsveckor, måndag till lördag under arbetsledning av Stalledare. Tiden omfattar ca 4-5 h/dag. Vardagar gäller kvällstid och lördagar dagtid.

Uppgifter:

  • ·         Stalltjänst (enligt checklista)
  • ·         Hästskötsel
  • ·         Stöd till ridelever
  • ·         Stöd till Skötare

Förbindelse

Stalleleven förbinder sitt deltagande terminsvis och när den inte har möjlighet att närvara ansvarar den självständigt för att byta eller hitta en ersättare med annan Stallelev. Om detta inte är möjligt ska Stalledaren kontaktas.

Ridskolan förbinder sig till att genomföra utbildning samt att ge Stalleleven intyg efter avslut på sitt deltagande inom en månad efter avslutad termin.

Specifically, extensive link write my essay each student’s concept-level proficiency data