Stalledare

Stalledare

Förkrav:

 Tagit ryttarmärke 3 & ingår i ridskolans ordinarie verksamhet.

Utbildning:

Stalledarna har ett utbildningstillfälle varannan vecka under ridskolans ordinarie verksamhetsveckor. Varje utbildningstillfälle består av 45 minuters teori samt 45 minuters färdighetsträning. Utbildningen hålls av ridskolan.

Stalledarna följer även ridlärarna i undervisningen i form av en praktiklektion varje vecka.

Uppgifter

Stalledaren ansvarar för en dag varje vecka under ridskolans ordinarie verksamhetsveckor, måndag till lördag. Tiden omfattar ca 4-5 h/dag. Vardagar gäller kvällstid och lördagar dagtid.

Uppgifter:

  • ·         Stalltjänst (enligt checklista)
  • ·         Hästskötsel
  • ·         Stöd till ridelever
  • ·         Arbetsleda Stallelever
  • ·         Stöd till Skötare

Förbindelse

Stalledaren förbinder sitt deltagande terminsvis och när den inte har möjlighet att närvara ansvarar den självständigt för att byta eller hitta en ersättare med annan Stalledare. Om detta inte är möjligt ska ansvarig för Ledarskolan kontaktas.

Ridskolan förbinder sig till att genomföra utbildning samt att ge Stalledaren intyg efter avslut på sitt deltagande inom en månad efter avslutad termin.