Ledarskola

Utbildningsplan för Älmhults Ledarskola

Ledarskola_orange

Denna utbildningsplan gäller för ledarskolan vid Älmhult Linnébygdens Ridklubb från och med höstterminen 2013. 

Vill du delta i Ledarskolan? Anmäl dig till ridskolan.

Syftet med utbildningsplanen är att beskriva:

  • ·         De tre utbildningsnivåerna
  • ·         Utbildning och uppgifter
  • ·         Värde och personlig utveckling

Ledarskolan syftar till att individen övar sig i att utöva ledarskap genom att känna sig trygg i sin egen färdighet gällande hästhantering och stallarbete samt öva samarbete i grupp. Detta sker över tre olika nivåer såsom Stalledare, Stallelev och Skötare.

Individen ska kunna följa instruktioner, ta ansvar, utföra uppgifter och rapportera. Utveckling av individen gällande färdighet sker från början genom stöd från gruppen till att vara självständig i uppgifterna. Utveckling av samarbete sker från början genom att kunna arbeta i grupp till att så småningom kunna leda andra. De rutinmässiga uppgifterna ska genomföras med lika utförande vid varje tillfälle och individen får lära sig att arbeta systematiskt. Ledarskolan ska bidra till att utveckla individens handlingskraft.[1]

Utbildningsplanen bygger på kunskap och förståelse om att uppgifterna är viktiga att utföra (varför), både gällande tidpunkt (när), plats (var) samt dess utförande (hur).
Individen utvecklas att ta ansvar eftersom individens insats är betydelsefull, samt kärleken till hästen är en stor drivkraft.

Individens personliga utveckling som sker genom ledarskolan ska vara användbar i framtiden, antingen genom att kunna genomföra ett yrkesprov för Hästskötarexamen, eller genom intyget som individen får efter fullgjort åtagande och som kan användas i ett CV.

Det är fritt och frivilligt att delta, och ledarskolan är avgiftsfri. Individen avgör själv om den vill använda sig av erfarenheten eller bara delta för att känna glädje och sammanhang genom att vara tillsammans med andra, både hästar och människor.

Utbildningsplan

Ledarskolans utbildningsplan beskriver hur individen skaffar sig färdigheter i häst- och stallkunskap samt ledarskap och gruppsamarbete med Kompetensbeskrivning för Hästskötare[1] som målsättning.

Denna kompentensbeskrivning beskriver vad som en diplomerad hästskötare ska kunna och är ett utbildningsmål för ledarskolan gällande individens egen färdighet i häst- och stallkunskap. Det är upp till ansvariga utbildare som arbetar med ledarskolan att förenkla och anpassa till materialet och utbildningen till gruppens nuvarande nivå.

En förutsättning för att kunna delta i ledarskolan är att individen är medlem i Älmhult Linnébygdens Ridklubb och fullgjort sina åtagande som medlemskapet innebär.[2]

Varje deltagare i Ledarskolan (gäller ej Skötare) undertecknar en förbindelse att delta terminsvis. Minderårigas deltagande ska undertecknas av målsman.

 

 

 

Värde och personlig utveckling

Vilken praktisk nytta kan individen ha av alla sina glädjefyllda och slitsamma timmar i stallet tillsammans med andra, hästar och människor?

Ledarpass

Svenska Ridsportförbundet hjälper individer att lyfta fram sin kompetens och sitt engagemang i sin ridklubb genom Ledarpasset.

”Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laddas med mängder av andra mervärden som du har glädje av även utanför stallet – inte minst i arbetslivet. Relationen med hästen bygger på kommunikation och en form av ledarskap där det gäller att vara tydlig och konsekvent. Mycket handlar också om att ha tålamod och bygga förtroende. I samvaron med hästen lär du dig att ta ansvar, tänka kreativt och arbeta med lösningar som främjar samarbete. Att bara vara i stallet ger dig en massa kunskap och erfarenheter som du kommer att ha glädje av även i andra delar av livet. I skolan. Ihop med vänner. På jobbet. Som ledare för barn och unga har du än mer att framhålla i din civila karriär, till exempel när du söker jobb. Syftet med det här Ledarpasset är att hjälpa dig som är engagerad ledare inom ridsporten – som förtroendevald eller ungdomsledare – att sätta ord på dina färdigheter och öka möjligheten att visa upp desamma för omvärlden. Ta fasta på all den kunskap och erfarenhet du blivit laddad med i stallet och plussa på ditt CV med ditt ideella engagemang. Det gör skillnad.”[3]

Mer inspiration på www3.ridsport.se/ledare.

Hästskötarexamen

Individen kan använda sina färdigheter för att göra ett yrkesprov för Hästskötarexamen. Dialog bör föras med ansvarig för Ledarskolan när individen anses mogen för en sådan prövning.

Ungdomsledarkurs steg I-III

Det krävs inga förkunskaper att få söka till Ungdomsledarkurs (ULK) utan bör ses som en naturlig utveckling för ledarskolans Stalledare att fortbilda sig genom ULK steg I-III som arrangeras av Smålands Ridsportförbund. Det finns möjlighet att ansöka om finansiering från ridklubben för den Stalledare med påvisat intresse, arbetsvilja och lojalitet genom Ledarskolan.

Tillsammans med andra

Individen får en betydelsefull funktion i ridklubbens verksamhet. Den kommer genom fostran och visad uppskattning från andra, att uppleva att vara en viktig del av Älmhult Linnébygdens Ridklubbs verksamhet.

Tillsammans med andra människor i olika åldrar och med olika bakgrund skapar sig individen ett stort kontaktnät.

Under de situationer som uppstår får individen lära sig att tillsammans med andra lösa ut uppgifter och vända problem till möjligheter.

Ledarskolans målsättning är att få individer att utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar genom de utmaningar som ett stallarbete ger.


[2] Se Stadgar www.alirk.se

[3] (Svenska Ridsportförbundet), Ledarpasset

 


[1] Att utveckla handlingskraft, Forsberg, 2007:43

Artikel lesen lokaladverbien adverbien geben die näheren bachelorarbeit schreiben lassen kosten umstände eines geschehens an und sind nicht flektierbar