Mockning av ridbanor

Viktigt att vi mockar banorna efter vi ridit både ute & inne, hjälps vi alla åt med detta så sparar vi på både vår vaktmästare & underlagen.
Skottkärror & grepar finns vid alla banorna.

Tack för hjälpen!

Kommentarer inaktiverade.