Sektioner

Valda sektioner 2017

Tävlingssektionen
Organiserar och genomför tävlingar i hoppning och dressyr.

Karoline Karlén, sammankallande 
Emma Jingblom
Nicole Starck
Karin Gustafsson 

Cafeteriasektionen
Ansvarar för att organisera inför tävlingar och andra evenemang.

Joakim Käll, sammankallande 
Karin Svensson
Daniel Andersson
Elin Gustafsson
Ejla Johansson 

Websektionen.
Ansvarar för klubbens webbsida.
Kontakt: websektionen@gmail.com

Nelly Gustafsson
Alma Gustafsson

Anläggningssektionen
Sektionen är vilande och ansvar för anläggningen vilar på styrelsen.

Sponsorsektion
Sektionen är vilande och ansvar för sponsorer vilar på styrelsen.