Medlemskap & Avgifter

Du som är medlem i klubben får rida eller använda anläggningen. Som medlem  är man t.ex. försäkrad om det skulle hända något under klubbens organiserade aktiviteter som t.ex. ridning på lektion, träningar eller om olyckan skulle vara framme på annat sätt. Ridanläggningen sköts ideellt av föreningen.

Medlemsavgifter
Medlemsavgift gäller per kalenderår. I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring. Medlemsavgift 2019:

Junior, tom 18 år 275 kr
Senior    375 kr
Familj    800 kr (boende på samma adress).

Anläggningskort
Anläggningskort är obligatoriskt för alla som använder klubbens anläggning med häst. Enda undantaget är du som rider lektion på ridskolans hästar. Anläggningskortet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Naturligtvis måste du vara medlem.

Helår (kalenderår) 1500 kr
Halvår (1/1-30/6) 1000 kr
Endagskort  100 kr
Familj   2000 kr (endast kalenderår)

Betalning
Betalning av medlemsavgift och anläggningskort sker till klubbens bankgiro konto nr 476-8537 eller via Swish på nr. 123 311 47 74 (märk betalningen med medlem eller anläggningsavgift.)
Glöm inte att ange namn, adress och födelsedata när du betalar in din medlemsavgift, åldersuppgifter behöver vi för alla medlemmar eftersom komplett personnummer behövs för vår medlemsrapportering till förbundet. Det är också en förutsättning för att få tidningen Häst & Ryttare.
Du måste alltså ange hela ditt personnummer dvs: ÅÅMMDD-NNNN

När du blir medlem så samtycker du automatisk till att klubben behandlar dina personuppgifter enligt datainspektionens regler gällande ideell förening. (Det betyder t.ex. att förbundet INTE får lämna uppgifterna vidare)