Protokoll & övriga dokument

GDPR – Integritetspolicy

Årsmötesprotokoll 2019 (för verksamhetsåret 2018)
Protokoll 1, konstituerande möte 2019
Protokoll 2, Mars 2019
Protokoll 3, April 2019
Protokoll 4, Maj 2019

Årsmötesprotokoll 2018 (för verksamhetsåret 2017)
Protokoll 1, konstituerande möte 2018
Protokoll 2, Februari
2018
Protokoll 3, Mars 2018
Protokoll 4, April 2018
Protokoll 5, Maj 2018
Protokoll 6, Juni 2018
Protokoll 7, Augusti 2018
Protokoll 8, September 2018
Protokoll 9, Oktober 2018
Protokoll 10, November 2018
Protokoll 11, December 2018
Protokoll 12, Januari 2019

Årsmötesprotokoll 2017 (för verksamhetsåret 2016)
Konstituerande protokoll, 2017
Protokoll 1, Januari 2017
Protokoll 2, Februari 2017
Protokoll 3, Mars 2017
Protokoll 4, April 2017
Protokoll 5, Maj 2017
Protokoll 6, Juni 2017
Protokoll 7, Augusti 2017
Protokoll 8, September 2017
Protokoll 9, Oktober 2017
Protokoll 10, November 2017
Protokoll 11, December 2017

Årsmötesprotokoll 2016 (för verksamhetsåret 2015)
Konstiturerande protokoll 2016
Protokoll 1, februari 2016
Protokoll 2, mars 2016
Protokoll 3, april 2016
Protokoll 4, maj 2016
Protokoll 5, juni 2016
Protokoll 6, augusti 2016
Protokoll 7, September 2016
Protokoll 8, oktober 2016
Protokoll 9, November 2016

Stadgar
Verksamhetsplan 2012-2015
Drog och mobbing policy

Protokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2015-02-07
Protokoll 1, konstituerande, februari 2015
Protokoll 2, mars 2015
Protokoll 3, april 2015
Protokoll 4, maj 2015
Protokoll 5, juni 2015
Protokoll 6, augusti 2015
Protokoll 7, September 2015
Protokoll 8, oktober 2015
Protokoll 9, november 2015
Protokoll 10, januari 2016
Protokoll 11, januari 2016

Årsmötesprotokoll 2014-02-23
Verksamhetsberättelse 2014
Protokoll medlemsmöte 18 maj 2014

Protokoll 1, februari 2014
Protokoll 2, mars 2014
Protokoll 3, april 2014
Protokoll 4, april 2014
Protokoll 5, maj 2014
Protokoll 6, juni 2014
Protokoll 7, juni 2014
Protokoll 8, augusti 2014
Protokoll 9, september 2014
Protokoll 10, oktober 2014
Protokoll 11, oktober 2014
Protokoll 12, november  2014
Protokoll 13, januari 2015

Styrelseprotokoll 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Konstituerande protokoll
Protokoll 1, Mars 2013
Protokoll 2, April 2013
Protokoll 3, Maj 2013
Protokoll 4, Juni 2013
Protokoll 5 Augusti 2013
Protokoll 6, september 2013
Protokoll 7, Oktober 2013
Protokoll 8, November 2013
Protokoll 9, Januari 2014
Protokoll 10, februari 2014

Styrelseprotokoll 2012
Protokoll 1 Februari 2012
Protokoll 2 Mars 2012
Protokoll 3 April 2012
Protokoll 4 Maj 2012
Protokoll 5 Juni 2012
Protokoll 6 Juli 2012
Protokoll 7 Augusti 2012
Protokoll 8 Oktober 2012
Protokoll 9 November 2012
Protokoll 10 December 2012
Protokoll 11 Januari 2013
Årsmötesprotokoll februari 2013

Fires Minnespris
Fires minnespris är ett vandringspris som instiftades 1990 av ägaren till ridskolehästen Fire, som ställdes till ridskolans förfogande. Priset är avsett att delas ut till den medlem eller ryttare som antingen genom sin egen ridutveckling gjort stora framsteg under året eller som på andra sätt har gjort en insats för klubben utöver det vanliga, t.ex.  genom sin kamratlighet eller andra insatser som är speciellt lovvärda.
De som fått priset genom åren är:
1990  Sara Slätt
1993  Sofie Petersson
1994  Angelina Johansson
1995  Lina Löfgren
1996  Johanna Wigermo
1997  Lina Löfgren
1998  Nellie Linander
1999  Isabell Ljungkvist
2000  Magnus Lönnberg
2001  Magnus Lönnberg
2002  Marika Dorisdotter
2004  Jan-Erik Green
2005  Elin Swensson
2006  Carmen Mess
2007  Mia Larsson
2008  Britt Dahlström
2009  Eva Månsson
2010  Anna Ingemarsson
2011  Marie Högberg
2012  Mia Larsson
2013  Per Gill
2014 Andreas Bertilsson
2015 Eva-Lena Arnesson
2016 Susanne Brehmer
2017
2018
2019