Årsmöte 12 februari 16.00

Älmhult Linnébygdens Ridklubb

Årsmöte 2017

Årsmötet är öppet för alla medlemmar.

När: 12 februari 2017 
Tid: 16.00 
Var: Cafeterian i Stora Ridhuset
Förtäring: Smörgåstårta serveras i samarbete med Smålandsidrotten

Varmt välkomna

   
Dagordning:

 1. Val av mötesordförande
 2. Styrelsen anmälan av mötessekreterare
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Protokolljusterare och rösträknare
 5. Dagordning
 6. Kallelse till årsmöte
 7. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av sektioner (förutom ungdomssektionen)
 13. Anmälan av ungdomssektionens representant i styrelsen
 14. Anmälan av styrelsens upplägg för revision av klubben
 15. Val av ledamöter och sammankallande till valberedning 2017
 16. Ombud möten
 17. Fastställande av årsavgift 2018
 18. Antidrog- och antimobbingpolicy
 19. Övriga frågor, Utdelning av priser och utmärkelser
 20. Avslutande av mötet

 

 

Kommentarer inaktiverade.