Ridhusschema

För att göra det lättare för våra privatryttare att nyttja våra ridhus, har styrelsen bestämt sig för att publicera ett mer lättöverskådligt schema över när ridhusen är lediga och inte.

Det nya excel-dokumentet är uppdelat i två olika flikar, ojämna- och jämna veckor från och med klockan 16.00 varje dag. Varje sida är i sin tur uppdelad i stora ridhuset och IKEA- hallen. Alla tider markerade med grönt är tider då ridhuset är ledigt. Tider markerade med gult innebär bokad dressyrträning och tider markerade med blått innebär bokad hoppträning. De vita fälten symboliserar när ridhusen är bokade av ridskolan. 

För att ridskolans verksamhet ska fungera, reserverar vi oss för eventuella ändringar. Större ändringar kommer kommuniceras på hemsidan, medan eventuella privatlektioner i ridskolans regi och liknande kommer visas på sharepointen. Under dagar då klubben har tävlingar får man räkna med att ridhusen inte är lediga förrän tävlingarna är slut för dagen. 
Det aktuella schemat gäller under vårterminen 2018. 

Följ denna länk för att se det nya schemat: Ridhusshema VT18

Tv and nba features, returning from the nhl menu will display a list of today’s games in the check out the post right here artwork browser at the top of the screen, including scores, if enabled, for completed games and those in progress