Ridhus/Ridbanor

cropped-Dressyrbanan.jpg
Älmhult Linnebygdens ridklubb, har i dagsläget två ridhus, Stora ridhuset och IKEA-hallen, samt en paddock och en utebana med tillhörande framhoppning till sitt förfogande. Alla medlemmar som löst anläggningskort samt följer de regler som finns uppsatta, är välkomna att fritt använda vår fina anläggning. 
För mer information kring vilka regler som gäller på anläggningen, se:
 Regler för ridhus och ridbanor

Lösa anläggningskort
Anläggningskort måste lösas om man vill använda ridklubbens banor. Kortet är personligt, dvs varje ryttare måste lösa ett eget kort. Avgiften betalas till klubbens bankgiro 476-8537. Anläggningskort gäller för all användning av våra banor med hästen, inte bara ridning. Anläggningskort förutsätter medlemskap. (Kalenderår avser perioden 1 jan – 31 dec)

Avgifter för anläggningskort 2019
Helår: 1500 kr
Halvår: 1000 kr
Familj (endast helår): 2000 kr
Endagskort*: 100 kr

*Endagskort skall lösas INNAN nyttjande av anläggningen. Avgiften kan betalas via swish (123 311 47 74) eller till klubbens bg 476-8537. Märk betalningen med ”anläggning” samt datum då anläggningen skall nyttjas. 

För att se bokningarna av ridhusen gör så här:
Surfa in på länken: https://alirk.funktionsit.se/bokning/
Skriv in användarnamn: anlaggningskort@alirk.se
Med lösenord: Hoppa.2013

Bokningar av ridbanorna sker genom ridskolan med god framförhållning, bokningar av vissa aktiviteter kan ske med kort varsel.

OBS! Alla måste mocka efter sig i ridhusen, så spar vi på underlaget som håller längre.

Sladding, harvning av ridhus och ridbanor
Ridhusen harvas måndag, onsdag & fredag  09.30-11.45. Harvning har alltid företräde framför ridning.