Uppstallning

PrivatstalletStallplats för din häst

Förutom box+spån  ingår: Anläggningsavgift, låst sadelkammare med skåp, plats i rasthage, tillgång till torkrum, spolspilta och gemensamhetsutrymmen. Service vardagar (ej under sommarsemestern): morgon-, lunch- och eftermiddagsfodring, utsläpp och insläpp.

Detta är nytt avtal som gäller from 1/1 2015, avtalstexten i sin helhet kan du läsa här.

Sammanfattningsvis gäller:

  • Anläggningsavgiften ingår i uppstallningen, dvs du behöver inte lösa separat anläggningskort när du är uppstallad i Bockatorp, avgiften gäller per person och i förekommande fall också familjemedlemmar som rider den uppstallade hästen.
  • Möjlighet till sommarbete (och då är månadskostnaden lägre)
  • Augusti månad avgiftsfri (under förutsättning att full betalning erlagts under maj, juni och juli innevarande år)
  • Strö till boxen ingår  (önskar man köpa eget strö dras kostnaden av enl. avtalet)
  • Redskap som skyfflar, skottkärror m.m. ingår (tidigare extra kostnad som man betalade varje månad)
  • Gemensam gödselhantering, (ingen egen kostnad för hyra och tömning av gödselcontainer, samkörs nu med ridskolan)
  • Stängsling och material ingår
  • Möjligheter att köpa hösilage genom ridskolan Man kan också fortsätta köpa hö gemensamt eller ta med eget grovfoder i mån av plats.
  • Möjlighet att köpa tilläggstjänster

Kostnaden för medlemsuppstallade hästar är inklusive service 2100 kr/månad. En månad avgiftsbefriad, dvs man betalar normalt för 11 månader/år. Stallhyran är lägre vid exv. sommarbete. Foder ingår inte.

Uppstallningsavtal 1 januari 2015

Avtal tilläggstjänst_grovfoder 1nov13

Avtal tilläggstjänst_täcke 1nov13

Avtal tilläggstjänst_kvällsfodring 1nov13

Avtal tilläggstjänst_foderservice 1nov13

Avtal tilläggstjänst_lindor_benskydd 1nov13

Avtal tilläggstjänst_mockning 1nov13

Avtal tilläggstjänst_vaccinations_hovslagarservice

Avtal tilläggstjänst motionsridning 1nov13

Avtal tilläggstjänst_tvättservice 1nov13 1nov13

Avtal tilläggstjänst_fullservice 1nov13

Avtal tilläggstjänst_vaktmästarservice 1nov13

Kontakt Om du är intresserad av boxplats, hör av dig till klubben och prata med Mia Larsson på telefon 0476-71446.