Cafeteria

Ridklubben har en ideelt P1070651Litendriven cafeteria som ligger på kortsidan av det stora ridhuset. Cafeterian är öppen under tävlingar och andra evenemang.

By any chance should be have written cheerfully