Cafeteria

Ridklubben har en ideelt P1070651Litendriven cafeteria som ligger på kortsidan av det stora ridhuset. Cafeterian är öppen under tävlingar och andra evenemang.