Anläggning

Klubbens båda ridhus 

Avgift för anläggningskort
Anläggningskort måste lösas om man vill använda ridklubbens banor. Kortet är personligt, dvs varje ryttare måste lösa ett eget kort. Avgiften betalas till klubbens bankgiro 476-8537. Anläggningskort gäller för all användning av våra banor med hästen, inte bara ridning. Anläggningskort förutsätter medlemskap. (Kalenderår avser perioden 1 jan – 31 dec).

Två permanenta stallar
Lektionsstallet är byggt 2005 och har plats för 29
hästar och ponnyer. Där finns klubbrum med möjligheter att ta en fika eller
bara umgås. Dessutom finns sadelkammare, torkrum, spolspilta och kontor.

Det andra stallet är för medlemmar som behöver stallplats. Detta stall har 19 boxplatser, spolspilta, sadelkammare, torkrum och toalett. För priser och villkor läs mera

Utestallet
Dessutom finns 14 uteboxar för korttidsuppstallning vid tävlingar. Dessa kan också användas av medlemmar med anläggningskort. Dock kan inte plats i rasthage garanteras. Du som lånar box måste mocka boxen efter dig.

Tillfällig medlemsuppstallning

  • Daguppstallning med service  80 kr / dag
  • Daguppstallning utan service 45 kr / dag

Behöver du box under några timmar, t.ex. vid träningar, är detta gratis för medlemmar som har löst anläggningskort (gäller ej övernattning eller vid tävlingar). Men du måste mocka  efter din häst. Gödsel skall läggas i ridskolans container. Utebliven eller slarvig mockning debiteras med 200 kr. Vid tillfällig uppstallning ingår inte plats i rasthage.

Personalbostaden
BostadshusetHuset är avsett för personal på ridskolan. Under sommaren används huset ibland för Bed and Breakfast under nationella tävlingar. Huset är stort och har många vackra rum.

 

 

 

Tillbud- och olycksfallsrapportering

Varje tillbud eller olycka i föreningens eller ridskolans verksamhet ska rapporteras skriftligt på blankett Tillbuds_olycksfallsrapportoavsett storlek på skadan.

Ett tillbud är en incident som inte orsakat en olycka, men som bedöms skulle kunna ha gjort. Även tillbud ska rapporteras skriftligt i samma ordning som olycksfall för att kunna åtgärda och upptäcka risker.

Blanketten fylls i fullständigt och lämnas undertecknad av uppgiftslämnaren i Ridskolechefens fack på kontoret. Vid allvarligare situationer skall Ridskolechefen kontaktas omgående.

Rapporten behandlas på personal- eller ridlärarmöten beroende på situation. De rapporter som rör ridundervisning hanteras på ridlärarmöten. Behandling av rapporterna på mötena syftar till att förmedla både risker och kunskap samt att hjälpas åt i arbetsgruppen med problemlösning. Rapporten arkiveras i pärm på kontoret.