Anläggning

Klubbens båda ridhus

Ridhus och ridbanor
På ÄLiRK’s fina anläggning finns idag två ridhus Stora ridhuset och IKEA-hallen, samt en paddock och en utebana med tillhörande framhoppningsbana. Under 2012 investerade klubben i ett nytt underlag på den stora utebanan i form av fibersand, en satsning som visade sig vara mycket lyckad. I och med detta, har klubben valt att lägga in fibersand även i det Stora ridhuset för att uppdatera vår anläggning.

Två permanenta stallar
Lektionsstallet är byggt 2005 och har plats för 29
hästar och ponnyer. Där finns klubbrum med möjligheter att ta en fika eller
bara umgås. Dessutom finns sadelkammare, torkrum, spolspilta och kontor.

Det andra stallet är för medlemmar som behöver stallplats. Detta stall har 19 boxplatser, spolspilta, sadelkammare, torkrum och toalett. För priser och villkor läs mer 

Utestallet
Dessutom finns 14 uteboxar för korttidsuppstallning vid tävlingar. Dessa kan också användas av medlemmar med anläggningskort. Dock kan inte plats i rasthage garanteras. Du som lånar box måste mocka boxen efter dig.

Tillfällig medlemsuppstallning

  • Daguppstallning med service  80 kr / dag
  • Daguppstallning utan service 45 kr / dag

Behöver du box under några timmar, t.ex. vid träningar, är detta gratis för medlemmar som har löst anläggningskort (gäller ej övernattning eller vid tävlingar). Men du måste mocka  efter din häst. Gödsel skall läggas i ridskolans container. Utebliven eller slarvig mockning debiteras med 200 kr. Vid tillfällig uppstallning ingår inte plats i rasthage.

Personalbostaden
BostadshusetDet stora huset på anläggningen är avsett för personal på ridskolan. Tack vare husets många rum, används det inte bara som bostadshus utan även som teorisal för ridskolans elever. Under våra nationella tävlingar, har huset dessutom blivit till klubbens egna Bed & Breakfast.

 

 

Tillbud- och olycksfallsrapportering

Varje tillbud eller olycka i föreningens eller ridskolans verksamhet ska rapporteras skriftligt på blankett Tillbuds_olycksfallsrapport oavsett storlek på skadan.

Ett tillbud är en incident som inte orsakat en olycka, men som bedöms skulle kunna ha gjort. Även tillbud ska rapporteras skriftligt i samma ordning som olycksfall för att kunna åtgärda och upptäcka risker.

Blanketten fylls i fullständigt och lämnas undertecknad av uppgiftslämnaren i Ridskolechefens fack på kontoret. Vid allvarligare situationer skall Ridskolechefen kontaktas omgående.

Rapporten behandlas på personal- eller ridlärarmöten beroende på situation. De rapporter som rör ridundervisning hanteras på ridlärarmöten. Behandling av rapporterna på mötena syftar till att förmedla både risker och kunskap samt att hjälpas åt i arbetsgruppen med problemlösning. Rapporten arkiveras i pärm på kontoret.